Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny i Polityka prywatności www.cookandhome.pl

 

COOKANDHOME.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje, że w dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z korzystaniem przez Państwa z usług Sklepu internetowego www.cookandhome.pl oraz uczestnictwem w programach lojalnościowych i newsletterach, COOKANDHOME.PL Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe.

 

Kto jest administratorem danych osobowych www.cookandhome.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest: COOKANDHOME.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Bartoszewicza nr 3 lok. 25, 00-337 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000780461 (dalej: „Administrator”), NIP: 525-278-60-14, REGON: 38301682000000.

Dane kontaktowe Administratora - adres e-mail: sklep@cookandhome.pl. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zawsze otrzymali Państwo od nas pomoc i wszelkie wyjaśnienia.

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b), lit. c) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

Cel przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych ze świadczeniem przez Sklep internetowy www.cookandhome.pl usług oraz uczestnictwem w programach lojalnościowych i newsletterach sklepu, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie Państwa zgody - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

Jeżeli Pani/Pan zdecydują się zarejestrować jako użytkownik naszego Sklepu internetowego, będziemy potrzebowali przetwarzać Państwa dane, aby móc Państwa zidentyfikować, jako użytkownika oraz aby umożliwić dostęp do poszczególnych funkcji, produktów i usług, które znajdują się do dyspozycji zarejestrowanych użytkowników.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług przez Sklep internetowy www.cookandhome.pl oraz do uczestnictwa w programach lojalnościowych i newsletterach. Przetwarzane dane pochodzą od osoby, której dane te dotyczą.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora na czas ich realizacji oraz na podstawie Państwa zgody - do czasu jej cofnięcia.

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy Państwo uznają, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Konto zarejestrowanego użytkownika można w każdej chwili zamknąć, kontaktując się z nami za pośrednictwem Obsługi Klienta.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych usług.

W przypadku, gdy Państwo postanowią nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrażą zgody na ich przetwarzanie, COOKANDHOME.PL Sp. z o.o. nie będzie mógł zrealizować zamówionej przez Państwa usługi.

Administrator zapewnia, że restryktywnie przestrzega politykę bezpieczeństwa danych osobowych. Państwa dane osobowe powierzone COOKANDHOME.PL są bezpieczne i Administrator dokłada wszelkich starań, aby poziom bezpieczeństwa z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w www.cookandhome.pl

 

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Administrator wdrożył w www.cookandhome.pl  politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Państwa danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Dostęp do Państwa danych osobowych, mają tylko ci pracownicy www.cookandhome.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
 2. System IT www.cookandhome.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

 

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnia wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Dlaczego i o jakie Państwa dane osobowe prosimy?

Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w www.cookandhome.pl, dzięki czemu nie muszą Państwo przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzają Państwo czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z www.cookandhome.pl

 

W trakcie rejestracji prosimy o:

 1.  imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2.  adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do logowania do www.cookandhome.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z www.cookandhome.pl
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

 

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez www.cookandhome.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

 

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

 

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez www.cookandhome.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są do:
 2. Poczta Polska
 3. DPD Polska Sp. Z o.o.
 4. Paczkomaty Inpost
 5. Inne firmy przewozowe
 6. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego.

 

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez www.cookandhome.pl

 

Sklep internetowy www.cookandhome.pl  współpracuje z następującymi operatorami płatności:

DialCom24 Sp. z o.o. operatora serwisu przelewy24.pl

 

Subskrypcja newslettera

 W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować logując się na swoje konto w www.cookandhome.pllub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

 

Państwa dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na www.cookandhome.pl

 

 1. www.cookandhome.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta www.cookandhome.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.cookandhome.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www.cookandhome.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.cookandhome.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

2. www.cookandhome.pl (cookies)

www.cookandhome.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia www.cookandhome.pl rozpoznania Państwa i dostosowania www.cookandhome.pl do Państwa potrzeb.

 

www.cookandhome.pl wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);
 2. zapamiętania zawartości Państwa koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
 3. zapamiętania Państwa preferencji wyświetlania www.cookandhome.pl  (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania www.cookandhome.pl.

 

W przypadku, gdy Państwo nie zgadzają się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z www.cookandhome.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

 

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w www.cookandhome.pl chcieliby Państwo je skasować, można to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

 

3.Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.cookandhome.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

 

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

 

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Jeżeli Państwo nie zgadzają się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania www.cookandhome.pl

 

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w www.cookandhome.pl chcieliby je skasować, można to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.4.Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przez www.cookandhome.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

 

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

 

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Jeżeli Państwo nie zgadzają się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania www.cookandhome.pl

 

Jeżeli Państwo zgadzają się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w www.cookandhome.pl chcieliby Państwo je skasować, można to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

 

 Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów www.cookandhome.pl

www.cookandhome.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w www.cookandhome.pl linki do innych stron internetowych. www.cookandhome.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć im swoje dane osobowe.

 

Udostępnianie Państwa danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, www.cookandhome.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

Zmiana polityki bezpieczeństwa www.cookandhome.pl

www.cookandhome.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.cookandhome.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie www.cookandhome.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w zżycie nowej polityki prywatności.

 

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://www.cookandhome.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html

 

Kontakt

www.cookandhome.pl kontaktuje się z Państwem korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Państwa numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 602 650 950  lub e-mail sklep@cookandhome.pl

 

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych, o ile nie można lub nie chcą Państwo zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu

602 650 950 lub e-mail sklep@cookandhome.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Cookandhome.pl Sp. zo.o.

ul. Juliana Bartoszewicza 3 lok 25

00-337 Warszawa